Kalender

Hier fin­den sie alle ak­tu­el­len Ter­mine, Grup­pen­tref­fen und Ver­an­stal­tun­gen.

Mo­natWo­cheTag
Au­gust 2020
Mon­tag Diens­tag Mitt­woch Don­ners­tag Frei­tag Sams­tag Sonn­tag
27. Juli 2020 28. Juli 2020 29. Juli 2020 30. Juli 2020 31. Juli 2020 1. Au­gust 2020

Tranns*Mann Ahoi

Tranns*Mann Ahoi
2. Au­gust 2020
3. Au­gust 2020

En-Bees

En-Bees
4. Au­gust 2020 5. Au­gust 2020 6. Au­gust 2020

AG Trans* (Exkursionsplanung)

AG Trans* (Ex­kur­si­ons­pla­nung)
7. Au­gust 2020 8. Au­gust 2020 9. Au­gust 2020

Trans* on Tour Planungstreffen

Trans* on Tour Pla­nungs­tref­fen
10. Au­gust 2020 11. Au­gust 2020 12. Au­gust 2020 13. Au­gust 2020 14. Au­gust 2020 15. Au­gust 2020 16. Au­gust 2020
17. Au­gust 2020

En-Bees

En-Bees
18. Au­gust 2020 19. Au­gust 2020 20. Au­gust 2020 21. Au­gust 2020 22. Au­gust 2020 23. Au­gust 2020

AG Trans* Exkursion ins Chagall

AG Trans* Ex­kur­sion ins Chagall
24. Au­gust 2020 25. Au­gust 2020 26. Au­gust 2020 27. Au­gust 2020 28. Au­gust 2020

Trans* Selbsthilfegruppe

Trans* Selbst­hil­fe­gruppe
29. Au­gust 2020 30. Au­gust 2020
31. Au­gust 2020

En-Bees

En-Bees
1. Sep­tem­ber 2020 2. Sep­tem­ber 2020 3. Sep­tem­ber 2020

AG Trans* (Exkursionsplanung)

AG Trans* (Ex­kur­si­ons­pla­nung)
4. Sep­tem­ber 2020 5. Sep­tem­ber 2020

Tranns*Mann Ahoi

Tranns*Mann Ahoi
6. Sep­tem­ber 2020