Kalender

Hier fin­den sie alle ak­tu­el­len Ter­mine, Grup­pen­tref­fen und Ver­an­stal­tun­gen.

Mo­natWo­cheTag
Mai 2020
Mon­tag Diens­tag Mitt­woch Don­ners­tag Frei­tag Sams­tag Sonn­tag
27. April 2020

En-Bees

En-Bees
28. April 2020 29. April 2020 30. April 2020 1. Mai 2020 2. Mai 2020

Tranns*Mann Ahoi

Tranns*Mann Ahoi
3. Mai 2020
4. Mai 2020 5. Mai 2020 6. Mai 2020 7. Mai 2020 8. Mai 2020 9. Mai 2020

Trans* on Tour Planungstreffen

Trans* on Tour Pla­nungs­tref­fen
10. Mai 2020
11. Mai 2020

En-Bees

En-Bees
12. Mai 2020 13. Mai 2020 14. Mai 2020 15. Mai 2020 16. Mai 2020 17. Mai 2020
18. Mai 2020 19. Mai 2020 20. Mai 2020 21. Mai 2020 22. Mai 2020

Trans* Selbsthilfegruppe

Trans* Selbst­hil­fe­gruppe
23. Mai 2020 24. Mai 2020
25. Mai 2020

En-Bees

En-Bees
26. Mai 2020 27. Mai 2020 28. Mai 2020 29. Mai 2020 30. Mai 2020 31. Mai 2020