Kalender

Hier fin­den sie alle ak­tu­el­len Ter­mine, Grup­pen­tref­fen und Ver­an­stal­tun­gen.

Mo­natWo­cheTag
De­zem­ber 2020
Mon­tag Diens­tag Mitt­woch Don­ners­tag Frei­tag Sams­tag Sonn­tag
30. No­vem­ber 2020 1. De­zem­ber 2020

AK Besuchsdienst

2. De­zem­ber 2020 3. De­zem­ber 2020 4. De­zem­ber 2020 5. De­zem­ber 2020 6. De­zem­ber 2020
7. De­zem­ber 2020 8. De­zem­ber 2020 9. De­zem­ber 2020 10. De­zem­ber 2020 11. De­zem­ber 2020

Info-Abend "Vorsorge treffen"

12. De­zem­ber 2020

Reife Früchte

13. De­zem­ber 2020
14. De­zem­ber 2020 15. De­zem­ber 2020 16. De­zem­ber 2020 17. De­zem­ber 2020 18. De­zem­ber 2020 19. De­zem­ber 2020 20. De­zem­ber 2020
21. De­zem­ber 2020 22. De­zem­ber 2020 23. De­zem­ber 2020 24. De­zem­ber 2020 25. De­zem­ber 2020 26. De­zem­ber 2020

Reife Früchte

27. De­zem­ber 2020
28. De­zem­ber 2020 29. De­zem­ber 2020 30. De­zem­ber 2020

Reife Früchte

31. De­zem­ber 2020 1. Ja­nuar 2021 2. Ja­nuar 2021 3. Ja­nuar 2021