Kalender

Hier fin­den sie alle ak­tu­el­len Ter­mine, Grup­pen­tref­fen und Ver­an­stal­tun­gen.

Mo­natWo­cheTag
Mai 2020
Mon­tag Diens­tag Mitt­woch Don­ners­tag Frei­tag Sams­tag Sonn­tag
27. April 2020 28. April 2020 29. April 2020

QSG

QSG
30. April 2020 1. Mai 2020 2. Mai 2020 3. Mai 2020
4. Mai 2020 5. Mai 2020 6. Mai 2020 7. Mai 2020

Jugend plant CSD

Ju­gend plant CSD
8. Mai 2020

#dein Raum

#dein Raum
9. Mai 2020 10. Mai 2020
11. Mai 2020 12. Mai 2020 13. Mai 2020

QSG

QSG
14. Mai 2020 15. Mai 2020 16. Mai 2020 17. Mai 2020
18. Mai 2020 19. Mai 2020 20. Mai 2020 21. Mai 2020

Jugend plant CSD

Ju­gend plant CSD
22. Mai 2020

#dein Raum

#dein Raum
23. Mai 2020 24. Mai 2020
25. Mai 2020 26. Mai 2020 27. Mai 2020

QSG

QSG
28. Mai 2020 29. Mai 2020 30. Mai 2020 31. Mai 2020